موسسه آموزش عالی گیل رستم آباد
وزارت علوم , تحقیقات و فناوری

تفاهم نامه موسسه گیل با مرکز بین المللی علمی استرالیا (ICHES)

ارسال شده در تاریخ 1398/10/25 | توسط : مدیر سایت: قاسم آقاجانی

International Centre of Higher Education and Scientific Studies, Australia   (ICHES)

 

 

مرکز بین المللی آموزش عالی و مطالعات علمی استرالیا

 

 

مرکز بین المللی آموزش عالی و مطالعات علمی استرالیا (ICHES) یک دانشگاه خصوصی است که به صورت جهانی  متعهد به خدمت به جامعه جهانی از طریق تحصیلات با کیفیت است تا دانشجویان را قادر سازد رهبران موفقی در مسیرهای انتخاب شده خود باشند.  موسسه آموزشی عالی گیل در سال 2017 تفاهم نامه ای در خصوص باب همکاری با شرح موضوعات زیر با مرکز فوق منعقد  نمود.

  1. برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی، دوره های کوتاه مدت و آموزش حرفه ای
  2. معرفی  دانشجو به مرکز بین المللی آموزش عالی و مطالعات علمی استرالیا (ICHES) جهت آموزش و مبادله دانش آموز و استاد بین دو طرف ایرانی و استرالیایی
  3. انجام پروژه های خاص در زمینه های آموزشی، فنی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و تحقیقاتی و اجرا آنها و همچنین آموزش های شغلی، کوتاه مدت و کارگاه های آموزشی

موسسه آموزشی عالی گیل جهت توسعه همکاری در سال 1394 در خصوص پیاده سازی و اجرای استاندارد بروز شده SCORM مشمل بر ارائه آموزش های لازم به دانشجویان و همچنین پشتیبانی نرم افزاری و بهره برداری از سیستم SCORM با آقای دکتر احمد شعبانی فرد ریاست مرکز بین المللی آموزش عالی و مطالعات علمی استرالیا (ICHES)  باب مذاکره را آغاز و قراردادی را  آماده  کرد.

 

 

 

استاندارد  (Sharable Content Object Reference ModelSCORM  شناخته شده ترین استاندارد آموزشی الکترونیکی  است. این استاندارد فنی توسط (Advanced Distributed Learning) ADL، با هدف قابلیت دسترسی، انطباق پذیری، قابلیت استفاده مجدد و صرفه جویی ارائه شده است. ADL انستیتو وابسته به وزارت دفاع امریکاست که با هدف تهیه طرح های توسعه ای برای استاندارد سازی آموزش و پژوهش تاسیس شده است. هدف اصلیADL  پشتیبانی از آموزشهای با کیفیت، آموزش های خاص و کم هزینه با دسترسی وسیع است. هدف دیگر ADL تقویت استانداردهای SCORM جهت تطابق با سایر سیستم ها ست. برخی استانداردهای آموزش الکترونیکی از جمله مدل تلفیقی محتوی ADL عبارتند از: ISO 2382, IMSCat و ISO /IEC 19796 .