موسسه آموزش عالی گیل رستم آباد
وزارت علوم , تحقیقات و فناوری

برگزار کنندگان وبینار بین المللی سه قاره آمریکا، آفریقا و آسیا

ارسال شده در تاریخ 1400/08/22 | توسط : مدیر سایت

 

♦️برگزار کنندگان وبینار بین المللی سه قاره آمریکا، آفریقا و آسیا
-مجمع جهانی کرامت
-انجمن اساتید دانشگاههای استان البرز
-اندیشکده ی تعالی حکمرانی مدیریت شهری بنیاد ملی کرامت
-جهاد دانشگاهی استان البرز
-اتاق تعاون ایران
-کمیسیون بانوان اتاق تعاون


♦️حامیان خارجی( مراکز و نهادهای علمی از  کشورهای  آمریکا و  ژاپن و مصر )
-Agree bit
( موسسه هوش مصنوعی ژاپن )
-D.Agree
 (موسسه هوش مصنوعی ژاپن )
-GAP
(کمپین جهانی شهرنشینی سازمان ملل نیویورک)
-FIABCi
(فدراسیون بین المللی فیابسی جهان)

♦️حامیان داخلی
-تهران بهشت
-جامعه پیمانکاران شهرداریها
-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، موسسه آموزش عالی گیل (غیر دولتی، غیر انتفاعی)
-مرکز علوم کاربردی پژوهشگاه فرهنگ و هنر
-چراغ خانه (نهاد نیکوکاری حمایت از بانوان سرآمد ایران)
-خبرگزاری اقتصاددان
-خبرگزاری تهران جدید
-سایت خبری کرامنت
-خبرگزاری پرسون
-سایت خبری چراغ امید
-سایت خبری چراغ روشن


لینک دسترسی به وبینار بین المللی سه قاره آمریکا، آسیا و آفریقا
https://inhb.alborzacecr.ir/b/adm-zfm-muo-4cg