موسسه آموزش عالی گیل رستم آباد
وزارت علوم , تحقیقات و فناوری
تماس با ما

 

گیلان، شهرستان رودبار - رستم آباد ، خیابان ولیعصر
کدپستی: 4464146326

info@gil.ac.ir

 

بخش های داخلی

شماره تماس مستقیم

ریاست: دکتر سحراب رضایی مزجین

01334672082

معاونت فنی و پژوهشی: مهندس سامان افشاری

01334673290

معاونت آموزشی : دکتر سجاد اختری

01334672247

امور اداری: سرکار خانم یاسمن دادوند

01334674613

امور مالی: سرکار خانم صبورا اکوان

01334672032

امور آموزش: آقای رضا شعاعی پشته

01334675447

امور فناوری اطلاعات: آقای قاسم آقاجانی

01334675447

خوابگاه

01334674615

تلفکس

01334675448

 

 

لینک گروه واتس آپ

https://chat.whatsapp.com/HI7EafpQS4m6jmzPPdjQ26

پیج اینستاگرام

gil_rostamabad_university

شماره حساب موسسه:

شماره کارت موسسه:

6037-7015-1497-9167

محمدحسین فتوت احمدی