موسسه آموزش عالی گیل رستم آباد
وزارت علوم , تحقیقات و فناوری
تماس با ما

 

گیلان، شهرستان رودبار - رستم آباد ، خیابان ولیعصر
کدپستی: 4464146326

info@gil.ac.ir

 

نام بخش های داخلی

شماره تماس مستقیم

ریاست

34672082

اداری

34674613

آموزش

34675447-34672257

مالی

34672032

فکس آموزش

34675448

کتابخانه

34675447

انتظامات

34672300

خوابگاه

34674615

 

 

لینک گروه واتس آپ

https://chat.whatsapp.com/HI7EafpQS4m6jmzPPdjQ26

پیج اینستاگرام

gil_rostamabad_university

شماره حساب موسسه:

شماره کارت موسسه:

6037-7015-1497-9167

بنام محمدحسین فتوت احمدی