موسسه آموزش عالی گیل رستم آباد
وزارت علوم , تحقیقات و فناوری
ریاست موسسه

 

 

 

 

 

محمدحسین فتوت احمدی

ضمن گرامی داشت تلاش های بنیانگذاران و مدیران مؤسسه خیریه مادر و کودک و ارج نهادن به اهمیت آنها در بنا نهادن مؤسسه آموزش عالی، گیل افتخار داریم بگوییم که مدیران و اساتید موسسه همچنان در تلاشند تا با استمرار اهداف اصلی آنها به بهبود مستمر فرآیندهای آموزشی، پژوهشی و مهارت آموزش کمک کنند. موسسه آموزش عالی گیل که از جمله موسسات آموزشی تاسیس یافته در یک دهه گذشته است که هدف خود را توسعه دانش، فناوری و رفع نیازهای منطقه قرار داده است.

اساتيد ارجمند و دانشجويان گرامي موسسه آموزش عالي گیل ، از اينكه اين موسسه را برای كسب علم و ارتقاء مهارت و دانش  انتخاب نموده ايد بسيار سپاسگزاريم.موسسه گیل با همكاري صميمانه و تنگاتنگ اعضاي هيئت موسس، اساتيد و كاركنان آن با تلاشي دو چندان، گامهاي ارزشمندی  را به سوي پيشرفت همه جانبه در ابعاد آموزشي، فرهنگي و پژوهشي برداشته اند. امید است با تلاشی مستمر در موسسه گیل رستم آباد قدمی نو برداشته تا موجب اهمیت علم و دانش قرار گیرد.

جدیدترین مطالب