طراحی

/برچست: طراحی

فروردین ۱۳۹۷

پروژه بهسازی، تعمیر و بازسازی گیربکسYaw نیروگاه بادی

۱۳۹۷-۱۲-۱۸ ۱۲:۴۶:۱۱ +۰۰:۰۰

توجه به نیازهای منطقه و حوزه انرژی، بالاخص انرژی های نو و متعاقب درخواست نیروگاه بادی منجیل،تعمیر، طراحی و ساخت گیربکس های سیاره ای (خورشیدی) برای مکانیزمYaw  توسط واحد آموزشی ساخت و تولید پیگیری و تاکنون موفق به ارائه خدمات مورد درخواست شده است. در این راستا، توسط اساتید و متخصصین با تجربه موسسه با موفقیت ، نمونه اولیه گیربکس سیاره ای (خورشیدی) Yaw نیروگاه بادی منجیل طراحی مجدد و ساخته شد که در حال حاضر در توربین های بادی منجیل نصب و در حال بهره برداری است. اکنون سه دستگاه گیربکس سیاره ای ساخته شده این موسسه در نیروگاه بادی [...]

پروژه بهسازی، تعمیر و بازسازی گیربکسYaw نیروگاه بادی۱۳۹۷-۱۲-۱۸ ۱۲:۴۶:۱۱ +۰۰:۰۰

پروژه خودروهای برقی

۱۳۹۷-۱۲-۱۸ ۱۲:۵۲:۱۴ +۰۰:۰۰

درخواست  شهرداری رشت در خصوص تعمیر و ارتقاء کیفیت اتوبوس های برقی، مبادرت به طراحی بهبود یافته مکانیزیم انتقال قدرت و سیستم تعلیق خودروی برقی نموده است. خودروی برقی تعمیر شده در این موسسه و تحویل شده به شهرداری رشت

پروژه خودروهای برقی۱۳۹۷-۱۲-۱۸ ۱۲:۵۲:۱۴ +۰۰:۰۰