طراحی

/برچست: طراحی

فروردین ۱۳۹۷

پروژه خودروهای برقی

۱۳۹۷-۱۲-۱۸ ۱۲:۵۲:۱۴ +۰۰:۰۰

درخواست  شهرداری رشت در خصوص تعمیر و ارتقاء کیفیت اتوبوس های برقی، مبادرت به طراحی بهبود یافته مکانیزیم انتقال قدرت و سیستم تعلیق خودروی برقی نموده است. خودروی برقی تعمیر شده در این موسسه و تحویل شده به شهرداری رشت

پروژه خودروهای برقی۱۳۹۷-۱۲-۱۸ ۱۲:۵۲:۱۴ +۰۰:۰۰