برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی متلب
1395-05-20
برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی متلب

📢📢به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند:

کارگاه آموزشی متلب در  روز پنجشنبه  مورخ 95/05/21 ساعت 9:00 صبح برگزار می گردد.

علاقه مندانی که تا کنون ثبت نام نکرده اند می توانند فردا قبل از حضور در کلاس ثبت نام نمایند.