قابل توجه دانشجویان رشته کاردانی مکانیک خودرو
1395-02-28

کلاس جبرانی درس زبان فارسی استاد انصاری روز چهارشنبه مورخ 95/02/29   ساعت 17:00 برگزار می گردد.