قابل توجه کلیه دانشجویان رشته کامپیوتر
1395-02-26

کلیه کلاس های استاد مژدهی روز چهارشنبه مورخ 95/02/29   برگزار نمی شود.

جبرانی این کلاس ها در روز شنبه مورخ 95/03/01 برگزار می گردد.