قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی
1394-12-19

کلاسها تا تاریخ 94/12/27 دایر بوده و بعداز عید نوروز نیز از تاریخ 95/01/14 برگزار می گردد.

عواقب عدم حضور در کلاس بعهده دانشجویان می باشد.


واحد آموزش