قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
1394-12-01

دانشجویان محترم میتوانند جهت ثبت نام وام دانشجویی در روز پنجشنبه مورخ 94/12/06 به واحد مالی مراجعه نمایند.


مدارک مورد نیاز:

 

 1- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی

2- مبلغ 50/000 تومان بابت افتتاح حساب