شروع انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94
1394-11-10

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم 

شروع انتخاب واحد( اینترنتی) برای دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی از ساعت 17:00 روز یکشنبه مورخه 94/11/11 لغایت روز پنجشنبه 94/11/15  می باشد.

شروع انتخاب واحد (اینترنتی) برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از ساعت 8:00 صبح روز چهارشنبه مورخه 94/11/14 لغایت روز پنجشنبه 94/11/15 می باشد.

تلفن تماس واحد آموزش:34675447-013