بازدید مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان جناب آقای دکتر عطایی پور از موسسه آموزش عالی گیل
1394-11-03

دکتر عطایی پور مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان و جمعی از مدیران این سازمان از مرکز آموزش عالی گیل رستم آباد بازدید و با آقای مهندس فتوت رییس این مرکز دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی گیل رستم آباد، در این دیدار مهندس فتوت احمدی رییس موسسه آموزش عالی گیل رستم آباد در خصوص اهداف تشکیل موسسه آموزش عالی گیل و برنامه ریزی های مدت دار  و نحوه همکاریهای فنی وحرفه ای سخن گفت و افزود: امیدواریم تا با حمایت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای بتوانیم با برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت نسبت به توانمند سازی دانشجویان اقدام و شرایط مناسب ورود به بازار کار را برای این فارغ التحصیلان مهیا نماییم .

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان نیز ضمن تبیین اهداف آموزش سازمان فنی و حرفه ای نسبت به امکانات وپتانسیل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و نحوه همکاری دوطرف مطالبی ارائه نمود و گفت: پیرامون ضرورت ارائه آموزش های مهارتی با اشاره به گروههای هدف، خصوصاً مهارت آموزی برای جوانان جویای کار مباحثی را مطرح نمود و نقش اینگونه آموزشها را در پویایی یک سیستم آموزشی با توسعه آموزش و صیانت از سرمایه های انسانی تاثیرگذار دانست.

وی حضور مهارت در آموزش در عرصه های مختلف را مهم ترین و کلیدی ترین نقش در توسعه ی بهره وری و توانمندسازی نیروی انسانی عنوان نمود و افزود:باید به افزایش مهارت در آموزش ها بهای بیشتری نسبت  به محفوظات نظری داده شود تا بستر سازی برای ایجاد کسب و کار بهتر فارغ التحصیلان فراهم شود.

در پایان این دیدار بازدید میدانی از کارگاه ها و فضاهای آموزشی، رفاهی، ورزشی، گلخانه  و امکانات این موسسه انجام شد.


روابط عمومی موسسه آموزش عالی گیل