بازدید از نیروگاه شهید بهشتی لوشان
1394-10-11
بازدید از نیروگاه شهید بهشتی لوشان

بسمه تعالی
بازدید اساتید و دانشجویان موسسه آموزش عالی گیل از نیروگاه شهید بهشتی لوشان به همت معاونت آموزشی موسسه و با حضور تعدادی از اساتید و دانشجویان رشته های برق – قدرت و مکانیک خودرو در روز چهارشنبه 94/10/09 بازدید بعمل آمد . در این بازدید دانشجویان با نحوه ی تولید برق و تعمیرات دستگاه ها با توضیحات متخصصین هر قسمت آشنا شدندو به سوالاتشان پاسخ داده شد.از آقای مهندس فرهاد سعادتی که وظیفه برگزاری این بازدید را عهده دار بودند تقدیر و تشکر می گردد.

                                  


روابط عمومی آموزش عالی گیل