برگزاری اولین دوره مسابقات پینگ پنگ
1394-09-08

دانشجویان علاقمند می توانند برای ثبت نام تا تاریخ پنجشنبه 1394/09/26 به واحد آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.


روابط عمومی موسسه آموزش عالی گیل