اشتغال، آموزش، تحقیقات و توسعه پایدار
1394-09-03

دانشجویان رشته جوشکاری و ساخت و تولید موسسه آموزش عالی گیل رستم آباد با همکاری اساتید این دانشگاه تولید دستگاه پرس 100 تنی را آغاز نمودند.

این حرکت پژوهشی و تولیدی در راستای ارتقای دانش فنی و ایجاد اشتغال پایدار و تلاش برای مهارت آموزی دانشجویان این مرکز می باشد.

موسسه آموزش عالی گیل رستم آباد به منظور هدفمندسازی دوره های آموزشی خود برای دانشجویان مرکز از تابستان سالجاری با ایجاد خط تولید پرس صد تن علاوه بر آموزش تئوری مقدمات بکارگیری از آموزه های تحصیلی را فراهم نموده است.

این پرس های تولیدی در صنعت بازار فروش خوبی دارد.