امضا تفاهم نامه فنی و مهارتی موسسه آموزش عالی گیل با شرکت های بزرگ خودروی کشور
1394-08-04

بسمه تعالی

امضاء تفاهم نامه فنی و مهارتی موسسه آموزش عالی گیل با شرکت های بزرگ خودروی کشور

در جریان بازدید یک روزه ی مدیران و اساتید موسسه آموزش عالی گیل از شرکت های کیاموتورز،آسان محور و کوماتسو در تهران و مذاکره در راستای ارتقا دانش فنی خودرو در موسسه، تفاهم نامه ای با هدف:

1-      افزایش دانش فنی دانشجویان 2- تبادل تجربیات علمی و مهارتی 3- ارتقا کیفیت امکانات آموزشی موسسه در زمینه خودرو

امضا گردید. طرفین در این تفاهم نامه به لزوم گسترش علم و تلاش برای توسعه جایگاه مهارت علمی و دانش افزایی دانشجویان فنی تاکید نمودند. همچنین مقرر گردید در همین راستا دانشجویان در سنوات متعدد از شرکت های فوق بازدید نمایند.


روابط عمومی موسسه آموزش عالی گیل