قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1394 (زمانبندی و نحوه ثبت نام)
1394-06-29

بدینوسیله برنامه زمانی و ساعت مراجعه برای ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1394 این موسسه بشرح زیر اعلام می گردد.

1- روزهای ثبت نام: سه شنبه  94/06/31 و چهارشنبه 94/07/01 

2- ساعات ثبت نام:  از ساعت 9  لغایت  14

3- آدرس محل ثبت نام:رستم آباد -انتهای خیابان ولیعصر (عج)-موسسه آموزش عالی گیل

4- تلفن تماس: 5447-0133467

4- خاطرنشان  می گردد ثبت نام در ایام و ساعات فوق الذکر بصورت حضوری انجام می پذیرد. (حضور شخص پذیرفته شده در زمان ثبت نام در موسسه الزامی  می باشد.)


الف) مدارک لازم برای کلیه پذیرفته شدگان :

1-عکس 4×3 جمعا 6 قطعه(پشت نویسی شده شامل: نام ، نام خانوادگی و رشته قبولی در این موسسه)

2- تصویر شناسنامه عکس دار و کارت ملی از تمام صفحات(دو سری).

3- اصل یا گواهی معتبر مدرک کاردانی که طبق ضوابط مربوطه تا تاریخ مقرر(حداکثر تا 94/06/31) اخذ شده باشد.

10-ریز نمرات معتبر کاردانی طبق ضوابط.

 

ب) مدارک مربوط به پذیرفته شدگان ذکور مشمول و غیرمشمول خدمت نظام وظیفه (علاوه بر مدارک مندرج در بند الف)

1- اصل برگه اعزام به خدمت با تاریخ اعزام معتبر و فاقد مهر غیبت و یکبرگ تصویر آن.

 2- پذیرفته شدگانی که هم اکنون در حال انجام خدمت سربازی می باشند ، لازم است جهت انجام امور ترخیص از خدمت به اداره
آموزش موسسه مراجعه نمایند .

3- پذیرفته شدگان مشمول در صورتیکه حداکثر یک سال از تاریخ فراغت از تحصیل مقطع قبلی شان(کاردانی) نگذشته باشد ، می توانند به صورت مشروط با ارائه رونوشت نامه فراغت ازتحصیل معرفی به حوزه نظام وظیفه (نامه ابطال معافیت تحصیلی مقطع کاردانی) ثبت نام نمایند . بدیهی است پس از انجام ثبت نام بایستی در اسرع وقت نسبت به ارائه گواهی کاردانی خود اقدام نمایند در غیر اینصورت طبق مقررات مربوطه از ادامه تحصیل آنان جلوگیری به عمل خواهد آمد.

4- تصویر کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم و یا گواهی معافیت موقت مهلت دار .