قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پیوسته علوم ورزشی سال 1394 (زمانبندی و نحوه ثبت نام)
1394-06-22

بدینوسیله برنامه زمانی و ساعت مراجعه برای ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پیوسته علوم ورزشی سال 1394 این موسسه بشرح زیر اعلام می گردد.

1- روزهای ثبت نام:  تا پایان شهریور ماه 1394

2- ساعات ثبت نام:  از ساعت 9  لغایت  14

3- آدرس محل ثبت نام:رستم آباد -انتهای خیابان ولیعصر (عج)-موسسه آموزش عالی گیل

4- تلفن تماس:5447-3467-013

5- خاطرنشان  می گردد ثبت نام در ایام و ساعات فوق الذکر بصورت حضوری انجام می پذیرد. (حضور شخص پذیرفته شده در زمان ثبت نام در موسسه الزامی  می باشد.)


 

الف) مدارک لازم جهت ثبت نام:

 


 

1-عکس 4×3 جمعا 8 قطعه(پشت نویسی شده شامل: نام ، نام خانوادگی و رشته قبولی در این موسسه)

2- کپی شناسنامه عکس دار و کارت ملی از تمام صفحات(دو سری).

3- اصل یا گواهی معتبر مدرک پیش دانشگاهی که طبق ضوابط مربوطه تا تاریخ مقرر(حداکثر تا 94/06/31) اخذ شده باشد.

4-ریز نمرات پیش دانشگاهی طبق ضوابط مربوطه.

5- رسید تاییدیه تحصیلی پستی

6- گواهی دیپلم سه ساله متوسطه

 
 

ب) مدارک مربوط به پذیرفته شدگان ذکور مشمول و غیرمشمول خدمت نظام وظیفه

 

 

1- اصل برگه اعزام به خدمت با تاریخ اعزام معتبر و فاقد مهر غیبت و یکبرگ تصویر آن.

2- پذیرفته شدگانی که هم اکنون در حال انجام خدمت سربازی می باشند ، لازم است جهت انجام امور ترخیص از خدمت به اداره
آموزش موسسه مراجعه نمایند .

3- تصویر کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم و یا گواهی معافیت موقت مهلت دار .