قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کاردانی پیوسته مکانیک خودرو سال 1394 (زمانبندی و نحوه ثبت نام)
1394-06-25

بدینوسیله برنامه زمانی و ساعت مراجعه برای ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کاردانی پیوسته مکانیک خودرو سال 1394 این موسسه بشرح زیر اعلام می گردد.

1- روزهای ثبت نام:  شنبه  94/06/28 و یکشنبه 94/06/29 و دوشنبه 94/06/30

2- ساعات ثبت نام:  از ساعت 9  لغایت  14

3- آدرس محل ثبت نام:رستم آباد -انتهای خیابان ولیعصر (عج)-موسسه آموزش عالی گیل

4- تلفن تماس:5447-3467-013

5- خاطرنشان  می گردد ثبت نام در ایام و ساعات فوق الذکر بصورت حضوری انجام می پذیرد. (حضور شخص پذیرفته شده در زمان ثبت نام در موسسه الزامی  می باشد.)

 

 الف) مدارک لازم جهت ثبت نام:

 
 

1-عکس 4×3 جمعا 6 قطعه(پشت نویسی شده شامل: نام ، نام خانوادگی و رشته قبولی در این موسسه).

2- کپی شناسنامه عکس دار و کارت ملی از تمام صفحات(دو سری).

3- رسید تاییدیه تحصیلی پستی.

4- اصل‌‌ مدرک ‌‌دیپلم ‌متوسطه ‌‌نظام‌‌جدید یا گواهی‌ ‌موقت‌ ‌پایان ‌‌تحصیلات‌ متوسطه‌ نظام‌جدید در یکی‌ از شاخه‌های‌ کاردانش‌ یا فنی‌ و حرفه‌ای ‌صادره‌ از محل‌ تحصیل‌ مبنی‌ برگذراندن کلیه واحدهای درسی‌ در دوره ‌سه‌ساله‌،کارورزی و کارآموزی حداکثر تا پایان‌ شهریور ماه‌ 1394.

5-   اصل‌ مدرک‌ دیپلم‌ یا گواهی‌ موقت‌ پایان‌ تحصیلات‌ نظام‌قدیم ‌(هنرستان) مبنی‌ برگذراندن‌ کلیه‌ دروس‌ چهارساله.

6- ارائه فیش پستی درخواست تاییدیه تحصیلی دیپلم به موسسه محل قبولی.

 

ب) مدارک مربوط به پذیرفته شدگان ذکور مشمول و غیرمشمول خدمت نظام وظیفه

 

1- اصل برگه اعزام به خدمت با تاریخ اعزام معتبر و فاقد مهر غیبت و یکبرگ تصویر آن.

2- پذیرفته شدگانی که هم اکنون در حال انجام خدمت سربازی می باشند ، لازم است جهت انجام امور ترخیص از خدمت به اداره
آموزش موسسه مراجعه نمایند .

3- تصویر کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم و یا گواهی معافیت موقت مهلت دار .