تاریخ انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 95-94
1394-06-05

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند تاریخ انتخاب واحد و شروع کلاس ها برای مقاطع کاردانی و کارشناسی به شرح ذیل می باشد:

انتخاب واحد: یکشنبه94/06/22 لغایت چهارشنبه 94/06/25

شروع کلاس ها: شنبه 94/06/28

حذف و اضافه: سه شنبه 94/07/07 لغایت جمعه94/07/10

لازم به ذکر است تاریخ ذکر شده تمدید نخواهد شد، انتخاب واحد اینترنتی بوده و به هیچ عنوان با مراجعات حضوری پاسخ داده نخواهد شد.

 

نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

یکشنبه 22/06/94 لغایت چهارشنبه 25/06/94

انتخاب واحد(اینترنتی)

شنبه 28/06/94

شروع کلاس ها

سه شنبه 07/07/94 لغایت جمعه 10/07/94

حذف و اضافه دروس

چهارشنبه 25/09/94 لغایت شنبه 28/09/94

حذف اضطراری (تکدرس)

پنج شنبه 17/10/94

پایان کلاس ها

پنج شنبه 17/10/94

آخرین مهلت تقاضای حذف ترم (کلیه دروس نیمسال)

شنبه 19/10/94

امتحانات