مدیریت پول توجیبی

//مدیریت پول توجیبی
Loading رویدادها
زمان این رویداد گذشته است.

گزارش همایش مدیریت پول توجیبی

همایش مدیریت پول توجیبی در تاریخ 30 / 11 / 97 در موسسه آموزش عالی گیل رستم آباد با سخنرانیک
الف – آقای مهندس سعید جعفری، استاد بازاریابی و کسب و کار
ب – سرکار خانم دکتر دعایی از آکادمی هوش چندگانه آریا
تعداد حاضرین در همایش: 69 نفر

نتایج ارزیابی از برگزاری همایش بر اساس نظرسنجی انجام شده از شرکت کنندگان به شرح زیر می باشد.