آموزش

/آموزش
آموزش۱۳۹۸-۱-۲۲ ۱۶:۵۹:۴۶ +۰۰:۰۰

شرایط نام نویسی

علاقه مندان به ثبت نام در موسسه آموزش عالی میتوانند با دانلود فایل زیر از شرایط ثبت نام در این موسسه اطلاع پیدا نمایند.

دانلود فایل

نظام آموزشی

قوانین نظام آموزشی موسسه گیل به شرح زیر می باشد.

دانلود فایل

مدت و شرایط تحصیل

واحد های درسی، طول مدت تحصیل و تعداد واحد ها

دانلود فایل

حضور و غیاب

شرایط برگذاری کلاس ها برای دانشجویان

دانلود فایل

حذف و اضافه

شرایط شهریه و زمان بندی حذف و اضافه برای دانشجویان

دانلود فایل

ارزشیابی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو توسط اساتید

دانلود فایل

مرخصی تحصیلی

شرایط و قوانین دریافت مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل دانشجویان

دانلود فایل

انتقالی

شرایط انتقالی دانشجویان

دانلود فایل

میهمان

شرایط پذیرش دانشجوی میهمان

دانلود فایل

تغییر رشته

بررسی شرایط پذیرش تغییر رشته

دانلود فایل

پذیرش واحدهای درسی

بررسی دروس برای پذیرش تغییر رشته

دانلود فایل

تقویم آموزشی

جدول زمانی برای نیم سال دوم 98-97

دانلود فایل