گردهمایی جمعیت امداد دانشجویی

//گردهمایی جمعیت امداد دانشجویی

گردهمایی جمعیت امداد دانشجویی دانشگاه های برتر کشوری

در سالن اجتماعات موسسه با همکاری ریاست محترم موسسه

جناب مهندس فتوت با هدف انتفال تجربییات امداد رسانی در زلزله

کرمانشاه و سیلاب های اخیر

۱۳۹۸-۴-۲۶ ۱۶:۰۶:۵۸ +۰۰:۰۰